Hero i

MindHub e училище за програмирање за деца и тинејџери од 6 до 18 години

Иновативен клуб по основи на програмирање за деца! Во MindHub децата развиваат логично и аналитичко мислење, изучувајќи ги основите на програмирање!

Методата по која децата изучуваат основи на програмирање во MindHub е целосно базирана на Игровизација (Gamification) и работа во мали групи на разновидни проекти. Преку создавање и презентирање на своите игри и анимации, програмирање на роботи, и преку игра, децата се социјализираат, добиваат дополнителни социјални вештини, како и знаење кое ќе им користи во иднина.

slider1spot 2

With regards to the world pandemic, related to COVID-19, we @ MindHub are happy to offer an innovative solution for you - virtual classes for coding for kids & teens!

slider1spot 2 Slider 2

Бесплатните демо часови се погодни за деца од 6 до 11 години. Целата на часот е децата да ги направат своите први чекори во светот на програмирањето, а родителите да се запознаат со нас и нашата програма!

MindHub Telerik School
Telerik Kids

Курсевите, кои ќе бидат достапни за сите деца и тинејџери во Бугарија и Европа, ги спроведува MindHub врз основа на материјалите и наставната програма на Академијата Телерик и се специјално прилагодени за интересите, потребите и возраста на учениците.

Во вакви области како што е IT, тие брзо застаруваат или се модифицираат.

Континуирано учење

Континуирано учење

  • Критичко размислување

  • Креативност

  • Тимска работа

Нови технологии

Нови технологии

  • Флексибилност и прилагодливост

  • Иновативност

  • Продуктивност и одговорност

Вештини за интеракција

Вештини за интеракција

  • Информативна писменост

  • Технолошка писменост

Сите алатки и игри кои ги користиме во нашите обуки се специјално изработени за обука на деца по основи на програмирање, како и да го развијат нивното аналитичко и логично мислење.

Во обуките користиме авторска иновативна програма, во неколку сегменти, поделена според возраст. Работиме во мали групи, од 6 до 8 деца на иста или приближна возраст, поради специфичноста на нашите активности и желбата да имаме индивидуален пристап кон секое дете.

Направи го и ти правилниот избор!

Дозволете вашето дете да ги направи првите чекори во светот на програмирањето!

За нас е важно да ги развиваме вештините и интелектот на децата и да ја оправдаме довербата на родителите.

Нема додадени ментори.

Пријавете се за ментор

For us the most important part is to work on the skills of our students and justify their parents trust.

testimonial

Вашето мислење има големо значење за нас. Ве молиме, доколку имате коментар да го споделите на следниот линк

Супер задовлни од програмата и тимот. Млади и интелегентни луѓе, кои успеваат да го задржат интересот на децата и да им го пренесат своето знаење. Мојот син Мартин со нетрпение очекува да ја продолжи својата обука во MindHub.

Петја Нејчева

Иновативна детска програма. Кога моето дете е среќно и сака да се врати во МindHub, за да продолжи да игра и учи, знам дека сме го направиле вистинскиот избор.

Зоја Колева