Цени

Цени на активности и обуки во MindHub.

Демо час Еднократен бесплатен час

Отворен час со цел запознавање на детето со програмирање.

Демо часовите се спроведуваат регуларно во текот на целата година.

0ден
60 минути
Учебна година Месечен надомест

Во текот на учебната година имаме модулна авторска програма по основи на програмирање.

Модулите се со интензитет од 4 средби (еден месец) со времетраење од 2 часа (120 мин.)

Можете да искористите попуст ако при запишување се одлучите да платите повеќе од еден модул.

3000 ден / модул
еднаш неделно по 2 часа