Запиши се за Бесплатен демо час

Демо часовите се погодни за деца од 6 до 11 години, како за почетници така и за напредни ученици. Демо часот се одвива во форма на работилница со децата, а родителите учествуваат во кратка дискусија со нас во последните 10 минути. Времетраење на часот е 60 минути.

1 Pick a center

2 Pick an age

3 Pick hour

Please, select hour, age and preferred center