Сегментирана учебна година

Нашата обука се базира на иновативна програма, посебно сегментирана според возраста и способностите на децата. Програмата е поделена на 3 сегменти - MindHub Junior (6 и 7 годишна возраст), MindHub Middle (8 и 9 годишна возраст) и MindHub Senior (10 и 11 годишна возраст)

Program Hero Image

Некои од нивоата во сегментираната програма се спроведуваат во рамките на програмата, на Училишната Телерик Академија.

6 - 7 Години
6 - 7 Години

Логично и алгоритамско размислување. Математичко размислување и основни алгоритми.

8 - 9 Години
8 - 9 Години

Аналитичко размислување. Основи во програмирање и блок програмирање.

10 - 11 Години
10 - 11 Години

Основи во програмирањето. Развој на игри. Програмски јазици.

наскоро во 2021 година
16 - 19 Години
16-18 Години

Очекувајте во 2021 година