MindHub Junior е нашата програма за деца на возраст од 6 и 7 години. Во оваа насока, главната цел е да се развијат вештини за аналитичко и логично размислување кај децата, вештини за решавање проблеми и основни знаења за програмирање, користејќи различни методи на игра. Програмата им овозможува на децата непречено да поминат различни модули, од логички задачи и студии, преку основи на програмирање, до изучување на програмски јазик на крајот од обуката. Нашиот систем на обука е ориентиран кон градење на социјална средина,работејќи во мали тимови каде што децата можат да ги развиваат своите социјални и презентациски квалитети.

Некои од нивоата во сегментираната програма се спроведуваат во рамките на програмата, на Училишната Телерик Академија.

Времетраење на секој ниво е 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 – Почетник - мал програмер

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Искусен мал програмер

years old
Ниво 3

Ниво 3 - Напредно блок програмирање

years old
Ниво 4

Ниво 4 - Експерт во блок програмирање

Погодни за деца кои ги поминале сите нивоа од 1 до 4