MIndHub Senior е програма за деца на возраст од 10 и 11 години. Програмата цели кон развивање на вештини за аналитичко, логичко и стратешко размислување, вештини за решавање проблеми, фундаментални знаења по програмирање. MindHub Senior им овозможува на децата во процесот на учење да ги стекнат потребните вештини и компетенции за успех во професиите на иднината. Програмата е интензивна и се состои од краткорочни модули и обука преку проекти. Во последниот дел од обуката, децата, преку бавна транзиција од програмирање во блокови преминуваат кон изучување на програмскиот јазик Python.

Некои од нивоата во сегментираната програма се спроведуваат во рамките на програмата, на Училишната Телерик Академија.

Времетраење на секој ниво е 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 - Почетник програмер

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Програмер – експерт

Погодни за деца кои ги поминале основните нивоа